Student

Studenthälsans kurser

Har du svårt att få tiden att räcka till? Skulle du behöva stärka självförtroendet eller självkänslan? Tycker du att det känns jobbigt att prata inför andra? Vi kan ge dig verktyg att förbättra din situation och hitta en bättre balans i tillvaron.

Du som är student vid Uppsala universitet eller SLU kan gå någon av Studenthälsans kurser och workshops:

Våra kurser har skapats med utifrån vad studenterna oftast behöver hjälp med när de söker sig till oss. Här får du fördjupa dig och arbeta i grupp tillsammans med andra med liknande svårigheter. Vi har även workshops, engångstillfällen – om hur du motverkar uppskjutande och hanterar prestationskrav. I höst erbjuder vi också föreläsningstillfällen på tema stress och sömn.

Kurserna är gratis.
En kurs kan ställas in om det blir för få anmälda.

Kurserna hålls i Studenthälsans lokaler på Övre Slottsgatan 7 i Uppsala, om inget annat anges.
Obs! Höstens föreläsningar om stress och sömn hålls i Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, lokal: Tuvstarren.

Anmälan till kurs/workshop via länk under respektive kursbeskrivning!

VÅGA TALA

Man får göra bort sig. Det är en av utgångspunkterna för våra Våga tala-kurser.

Många studenter tycker det är svårt eller jobbigt att tala inför andra – att hålla föredrag, redovisa grupparbeten eller bara vara aktiva vid seminarier. Man kan vara orolig för att rodna, svettas, skaka, darra på rösten, staka sig eller inte få fram ett ord. Många blir så spända och nervösa att de har svårt att göra sig själva rättvisa.

Kursen ”Våga tala” är till för dig som är student och vill komma till rätta med den här typen av problem.

Du kommer att bli kontaktad av kursledaren innan kursen börjar, för att stämma av att kursen passar för dig. Det här är en kurs där syftet är att förmedla kunskap och ge träningstillfällen till muntliga presentationer inför andra. Det är ingen behandling. Och om du vill utvecklas som skicklig talare kommer kursen inte att vara någon utmaning, då hänvisar vi i stället till retorikkurser.

Tid: Torsdagar kl 14.30–17.00 med start 28 september. Sex gånger med uppehåll vecka 44 (28 september, 5, 12, 19, 26 oktober och 9 november).

AnmälanAnmäl dig till Våga Tala via denna länk.

Till sidans topp

mindfulnessyoga

Mindfulnessyoga vänder sig till dig som känner dig stressad och utmattad. Men även till dig som vill förebygga ohälsa och ta hand om dig under studietiden. Genom medveten närvaro med fokus på andning i kombination med lugna yogarörelser aktiverar vi läkande processer i kroppen. Vi strävar efter att uppnå både fysisk och psykisk balans med Mindfulnessyoga. Syftet är att komma hem till sig själv och sin kropp utan att värdera eller döma. Prestationen är inte viktig, utan yogarörelser utförs i ett lugnt tempo under vägledning.

Tid: Tisdagar kl 8.30–9.30. Två kurser, start 19 september eller 31 oktober. Sex gånger.
Anmälan kursstart 19 september: Anmäl dig via denna länk. 
Anmälan kursstart 31 oktober: Anmäl dig via denna länk. 

Till sidans topp

MINDFULNESS OCH SJÄLVMedKÄNSLA

Känner du dig ofta otillräcklig och rädd att misslyckas? Är du sällan nöjd med dig själv? Har du lätt att känna medkänsla med andra när de har det svårt, men kritiserar dig själv när du är i samma situation? Du är inte ensam! Vi är ofta kritiska och hårda mot oss själva, och under universitetsstudierna är du utsatt för höga krav både utifrån och inifrån.

På den här kursen får du lära dig nya sätt att förhålla dig till dig själv när du har det svårt. Genom att öva dig i självmedkänsla kan du öka din förmåga att ge dig själv värme och omtanke när du har motgångar, istället för att kritisera dig själv. Med mindfulness tränar vi upp förmågan att lägga märke till hur vi har det, och accepterar våra känslor, tankar och behov så som de ser ut. Många upplever att de mår bättre av att ha ett sådant förhållningssätt till sig själva.

Kursen består av fyra träffar och varje tillfälle är 1,5 timmar långt. Vi går igenom vad mindfulness och självmedkänsla är och tränar praktiskt tillsammans. Du får också med dig övningar att göra hemma mellan tillfällena.​

Tid: Måndagar kl 16.00–18.00 med start 2 oktober. Fyra gånger (2, 9, 16 och 23 oktober).
Anmälan: Anmäl dig via denna länk.

Till sidans topp

Gör det nu!

Vem känner inte igen sig i tankar som ”Om jag tittar på tv en stund får jag nog inspiration”, ”Jag ska bara kolla mejlen, sen sätter jag igång på allvar” eller ”Imorgon känns det nog bättre”?

Uppskjutandebeteende (prokrastinering) är något som sätter käppar i hjulet för väldigt många studenter. När det gäller att hitta nya sätt att skjuta upp det vi måste göra är vi människor oändligt kreativa. Det här beteendet ger kortsiktig lättnad, men uppskjutandebeteendet kan bli början på en ond spiral som leder till obehag och i förlängningen ångest. Beteendet kan också vara ett symptom på en mer djupliggande problematik. Men det finns sätt att motverka den onda cirkeln.

Studenthälsan anordnar en träff som ger dig verktyg för att motverka uppskjutandet. Ta makten över din studiesituation, gör i morgon till idag och behåll nuet i stunden. Vi varvar teori och praktik kring problemet uppskjutande. Vi går igenom hur och varför det kan vara svårt att komma igång.

Du som har svårt att komma igång att studera, som hamnar i uppskjutande eller inte kommer igång med ditt skrivande är välkommen.

Tid: Måndag 25 september kl 14.30–17.00, eller måndag 27 november kl 14.30–17.00
Anmälan workshop 25 septemberAnmäl dig via denna länk.
Anmälan workshop 27 novemberAnmäl dig via denna länk.

Till sidans topp

när perfekt inte duger

En workshop för dig som söker strategier för att hantera perfektionism. Vi arbetar tillsammans i gruppen och varvar teori med praktiska övningar.

Tid: Måndag 20 november kl 16.00-18.00
Anmälan: Anmäl dig via länk.

Till sidans topp

Balansera din sömn med KBT

En föreläsning för dig som har svårt att sova, har sömnsvårigheter och kanske har kommit in i onda cirklar som triggat sömnproblematik. Sömn ger oss återhämtning och ny energi att orka med studier och livet i stort. Det är viktigt att hitta både strategier och förstå sitt sömnmönster för att göra en förändring. Den här föreläsningen ger dig en start, både för att förstå och påbörja förändringar som främjar din sömn.

Tid: Tre föreläsningar under höstterminen: 4 oktober, 8 november, 6 december kl 15.15–16.45
Plats: Obs! Föreläsningen ges i Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, lokal: Tuvstarren (00 205)
Anmälan: Ingen föranmälan.

Till sidans topp

BALANSERA DIN STRESS MED KBT

Under studietiden är det lätt att uppleva att kraven överstiger ens resurser, vilket lätt kan leda till att man känner sig stressad. Att vara stressad under lång tid kan bli ett problem som påverkar både studierna och livet i stort. Studenthälsans föreläsning "Balansera din stress med KBT" syftar till att du som student ska få en grundläggande förståelse för hur stress fungerar, påverkar dig och hur du kan förhålla dig till den.

Tid: Tre föreläsningar under höstterminen: 11 oktober, 15 november, 13 december kl 15.15–16.45
PlatsObs! Föreläsningen ges i Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, lokal: Tuvstarren (00 205)
Anmälan: Ingen föranmälan.

Till sidans topp

Utbildning för mottagningsansvariga

Som mottagningsansvarig för din kår, nation eller förening har du en viktig uppgift att få de nya studenterna att känna sig välkomna och trivas.

Studenthälsan erbjuder utbildning i samverkan med Universitetskyrkan, samtliga kårer, Uppsala universitet och Kuratorskonventet.

Målgruppen för utbildningen är alla som är mottagnings-/recce-/insparksansvariga vid nationer, kårer och programföreningar knutna till Uppsala universitet.

Kursen innehåller:

  • Normer och värderingar
  • Likabehandling och diskriminering
  • Grupputveckling och kommunikation
  • Om något händer
    - Krishantering
    - Alkoholens effekter

Kursen består av två delar och du som deltar båda kursdagarna får ett intyg. Kursen är kostnadsfri och vi bjuder på något lättare att äta.
Kursen ges på svenska.

Tid: Dag 1; måndag 27 nov 15.45-20, dag 2; torsdag 30 nov kl 15.45-20
Plats: Lokal: Sal IV i Universitetsaulan
Anmälan: Anmäl dig via denna länk. 

Till sidans topp

Workshops in English for international students at Uppsala University and SLU.

No fee. Limited number of seats on each workshop. Registration can be done from the start of the semester.

Where: Student Health Service, Övre Slottsgatan 7.

PROCRASTINATION: DO IT NOW!

Who can´t relate to thoughts like ”If I watch TV for a while I will get inspiration”, ”I just have to check my emails before I begin” or ”It will probably feel better tomorrow”?

Procrastination can cause problems for a lot of students. When it comes to finding new ways of postponing things we can be very creative. This behaviour gives a short-term relief, but procrastination can become a vicious circle that can lead to discomfort and anxiety.

The Student Health Service will give a workshop in procrastination that will give you the tools to be able to break this vicious circle. To become in charge over your studies and make tomorrow til today. This workshop will present theory of procrastination, exercises and discussions.

Everyone procrastinates sometimes but if you feel like you are avoiding tasks and deliberately looking for distractions, you are welcome to sign up for this workshop.

When: Wednesday 25th of October 14:30–17:00
Registration: Sign up here (opens the 28th of August). 
Where: Student Health Service, Övre Slottsgatan 7.

STRESS/ANXIETY

During the study period, it is easy to experience that the requirements exceed one's resources, which can easily lead to stress and sometimes even to anxiety. Being stressed for a long time can be a problem that affects both studies and life as a whole. The Student Health Services’ workshop on stress and anxiety aims to provide you with a basic understanding of these topics and also some tools to handle and cope with it.

When: Wednesday 22d of November 15:00–16:30
Registration: Sign up here
Where: Student Health Service, Övre Slottsgatan 7.