Om du blir sjuk

Se till att sjukanmäla dig hos Försäkringskassan redan första sjukdagen. Under tiden du är sjukskriven får du inte studera alls. Det är viktigt för att du ska kunna omfattas av reglerna för studiemedel under sjukdom. Studenter får ingen sjukpenning som betalas ut av Försäkringskassan, du får dina pengar från CSN som vanligt.

Du som blir sjuk har rätt att sjukskriva dig själv de två första veckorna. Om du har studiemedel från CSN krävs därefter läkarintyg för att sjukfrånvaro ska räknas som ett giltigt skäl att vara borta från studierna. Studiemedelsveckorna från CSN är begränsade - genom att sjukanmäla dig hos Försäkringskassan kan du förhindra att veckorna går förlorade.

Den tid du är sjuk och har studiemedel räknas inte in i det totala antalet veckor du haft studiemedel. Är du sjukskriven en längre period kan du få din skuld avskriven från 31:a sjukdagen. Avskrivningen sker då automatiskt. Som student har du inte möjlighet att vara deltidssjukskriven. Du kan till exempel inte studera på 50 % och vara sjukskriven på 50 %.

Arbetar du samtidigt som du studerar kan du ansöka om sjukpenning för arbetet, och ha kvar studiemedlet. Viktigt att veta är att om du varken tar ut studiemedel eller arbetar extra, till exempel under sommaren, gäller särskilda regler. Då kan du kontakta Försäkringskassan.

Sjukanmälan kan göras på Försäkringskassans servicetelefon 020–524 524.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats och CSN:s webbplats.