Råd om stress

Det är viktigt att kraven, dina egna och andras, motsvarar din ork och din förmåga och att du känner att du har inflytande och kan påverka din situation. Att det är “svettigt” ibland gör ingenting bara du får tid för avkoppling och återhämtning. Du behöver ha balans mellan studier, fritid och fri oplanerad tid.

Att vara student är oftast positivt, roligt och spännande. Hur du upplever din studiesituation kan se olika ut beroende på var i studierna du befinner dig. För dig som är nybörjare kan ny miljö, annorlunda och högre studiekrav i kombination med ett större ansvar för både dig själv och studierna ibland upplevas som pressande. Dessutom tillkommer krav på att etablera nya relationer och även att vilja hålla liv i de gamla. Att man som ny student ibland känner sig lite vilsen är inte konstigt, det tar sin tid att anpassa sig till studentlivet.

Mot slutet av utbildningen kan det återigen kännas både stressande och spännande. Du ska lämna det trygga invanda studentlivet och våga dig ut på en ibland osäker arbetsmarknad. Så visst kan det vara stressigt att vara student.

Vad kräver du av dig?

Kan du minska kravbördan? Behöver du träna på att sätta gränser? Planerar och prioriterar du utifrån dina egna behov och din egen förmåga?

Är dina tankar vänner eller fiender?

Hur tänker du om dig själv? Vad säger du om dig själv? Tankar och ord har makt! Fundera över dina tankemönster, är du generös och tillåtande eller sträng och kritisk mot dig själv?

Negativa tankar kommer ofta med automatik, de positiva får vi jobba med. Iaktta och identifiera dina negativa tankar – stanna upp – ifrågasätt – omformulera och utveckla mer realistiska tankar.

Frågor du kan ställa dig:

 • Vad finns det för fakta bakom det jag tänker och säger?
 • Vad är det värsta som kan hända och hur sannolikt är det?
 • Drar jag förhastade slutsatser?
 • Uppmärksammar jag bara den mörka sidan av saken?
 • Finns det något positivt i det som hänt?
 • Finns det något annat sätt att se på saken?
 • Vad betyder det här om en månad, ett år, fem år?
 • Har jag mer överseende med andra än med mig själv?

Öva på ett positivt och uppmuntrande självprat

 • Se det du gör
 • Se misstag som inlärningstillfällen
 • Lyft fram det du är nöjd med
 • Uppmuntra dig själv
 • Tänk goda tankar
 • Fokusera på här och nu

Hur hanterar du tiden?

Gör en tidskartläggning under en vecka och se vad du använder din tid till.

 • Vill och behöver du göra förändringar i din planering och i dina prioriteringar?
 • Hur vill du använda din tid – vad är viktigt för dig?
 • Är du tidsoptimist, är du en uppskjutare, är du medveten om de ”tidstjuvar” som finns i din vardag? Hamnar du ofta i tidsnöd, har du luft i almanackan, belönar du dig själv?

Stöd och råd

Vill du ha råd eller individuellt stöd, tveka inte att ta kontakt med oss på mottagningen.

Läs också om Studenthälsans stresshanteringskurs.