Vill du också ha en enklare studieadministration?

2015-03-04

Om ett par år införs ett nytt studieadministrativt system vid Uppsala universitet, nya Ladok som kommer att ersätta Uppdok. Övergången kommer att påverka fler än 45 00 personer vid Uppsala universitet och majoriteten av dessa är studenter.

Även kopplingar till andra system som Studentportalen kommer att förändras. I samband med införandet har olika grupper med studenter och universitetsanställda träffats för fundera ut hur studieadministrationen vid Uppsala universitet kan förbättras.

Rutinerna måste bli bättre
- Det här handlar om att göra något bra åt det som vi studenter kan vara frustrerade över. Rutinerna måste bli bättre och utföras likadant vid olika institutioner, säger Vadim Mannervik, en av deltagarna i studentgruppen.

En annan fråga som diskuterades var att man hoppas på att nya Ladok blir ett enkelt system.

En studie-app?
- Om vi som är unga tycker att det är krångligt med systemen idag så måste det vara ännu värre för lärarna. Nya Ladok behöver inte vara snyggt men det ska vara enkelt och funktionellt. Och med tydliga rutiner. Det allra bästa vore om vi fick en app eftersom i stort sett alla har en mobiltelefon.

Önskemålen kring framtidens studieadministration har nu sammanställts i en kort folder som innehåller en gemensam vision för hur vi kan arbeta med studieadministrationen i framtiden. Under mars åker införandeprojektet för nya Ladok på turné tillsammans med deltagare från grupperna som berättar om sina tankar och målbilden.

Besöker campus
Projektet besöker sex campus och hoppas att så många som möjligt hittar en tidpunkt som passar bland träffarna. Lärare, kursadministratörer, studierektorer, programansvariga, studievägledare, doktorander, studenter och alla andra som är intresserade av att göra studieadministrationen lite enklare är välkomna.

I samband med mötet  bjuder införandeprojektet på te, kaffe och lunchsmörgås!

Deltar gör införandeprojektet för nya Ladok och deltagarna från målbildsgrupperna.

Här kan du läsa kortrapport av "Målbilden för framtidens studieadministration". 

Obligatorisk anmälan på:

www.uu.se/nyaladok