Ny tentalokal för studenter med funktionsnedsättning

2016-06-20

Uppsala universitet ska utforma en tentamenslokal för studenter som har funktionsnedsättning. Lokalen kommer öppna under vårterminen 2017.

 Det är jätteroligt att det kommer att finnas en ny, fin tentamenslokal. Byggnadsavdelningen har tagit ett brett grepp på frågan och den utvalda lokalen kommer att fylla många behov, säger Catrin Schulze, som arbetar på universitetet som samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

En ny mer anpassad tentamenslokal har efterfrågats från såväl universitetets personal som studenter, enligt Catrin Schulze. Bland annat studentkårerna vid Uppsala universitet har drivit frågan. Den nya lokalen kommer att utformas på Klostergatan 3 i Uppsala. 

  Det blir en stor förbättring för studenterna och kommer också att underlätta för dem som arrangerar tentor för studenterna, konstaterar Catrin Schulze.

Mer information om stöd för studenter med funktionsnedsättning hittar du här: www.uu.se/funktionshinder.