Enkät på e-post till internationella studenter

2016-10-21

En enkät skickades i går på e-post till Uppsala universitets internationella studenter. International Student Barometer undersöker studenternas upplevelser av antagning, mottagande, boende och vägledning.

På torsdagen den 20 oktober skickades den webbaserade enkäten ut till 1 887 internationella studenter. Undersökningen riktar sig både till studenter som läser på kandidatprogram och till studenter som läser på avancerad nivå. 
International Student Barometer är en internationell enkätundersökning som genomförs vid en mängd lärosäten runt om i världen. Det är nu tre år sedan Uppsala universitet deltog i undersökningen.
I denna omgång deltar flera andra svenska lärosäten, vilket kommer att ge möjlighet till nationella såväl som internationella jämförelser. Enkäten innehåller frågor om studenternas förväntningar och erfarenheter vad avser bland annat antagningsprocess, mottagande, boende, studie- och karriärvägledning. Förhoppningen är att enkäten ska ge ett gott underlag för fortsatt utvecklingsarbete inom en mängd områden vid universitetet. 

För mer information och eventuella frågor, kontakta Anders Waxell, anders.waxell@uadm.uu.se eller Anna-Klara Lindeborg, anna-klara.lindeborg@uadm.uu.se vid enheten för kvalitet och utvärdering.