Student

5. Före, under, efter praktiken?

Blir din ansökan för Erasmuspraktikstipendium godkänd behöver du vara medveten om följande steg.

Stipendiet betelas ut i två omgångar.

  • 70 % av stipendiet betalas i samband med att praktiken börjar.
  • 30 % av stipendiet betalas ut efter din praktik när du avklarat de tre stegen i rubriken "efter praktiken" nedan.

FÖRE praktiken

  1. Gör ditt första språktest (testet skickas till din e-post under handläggningen av ansökan).
  2. Signera ett Grant Agreement (formuläret skickas till dig med e-post).
  3. Delta i predeparturemöte. Kallelse skickas med beviljande.

Under praktiken

Om något inträffar under praktiken som gör att praktikperioden eller inriktningen ändras ska du meddela oss genom att skicka in Changes to Learning Agreement.

Om en akutsitation uppstår under din praktikperiod kontakta Falck Global Assistance i första hand!

Efter Praktiken

  1. Fyll i Erasmus Participant Survey. Formuläret skickas till din e-post efter praktiken.
  2. Fyll i Traineeship Certificateoch skicka in elektroniskt via Moveon (din ansökningsprofil). 
  3. Gör ditt andra språktest. Testet skickas till din e-post i slutet av praktiken.
  4. Fyll i IK's utvärderingsblankett och skicka in via Moveon och skriv en kort praktikrapport. (Observera att detta steg är under konstruktion och inte används än.)

Tillbaka till startsidan