Student

3. Hur söker jag?

Erasmuspraktikansökan öppnar fem gånger läsåret 2018-2019.

  • 1-15 september
  • 1-15 november
  • 1-15 januari
  • 1-15 mars
  • 1-15 maj

Din ansökan måste lämnas in senast en månad innan din praktikperiod börjar.

Extra ansökningsomgång 1-15 augusti
Öppen för praktikanter som påbörjar praktik i slutet av augusti – början av oktober
Ansök https://uu.moveon4.de/form/5b606e0285fb968f59d135c1/eng
Nästa ordinarie ansökningsomgång är 1-15 september

Ansökan sker elektroniskt genom en länk som publiceras på den här sidan under respektive ansökningsomgång. Efter ansökningsomgångens deadline handläggs alla ansökningar och besked skickas ut till alla sökanden, vanligtvis inom 3-4 veckor.

Ansökan består av följande delar

Learning agreement

Ett Learning Agreement for Traineeship innehåller information om praktikplatsen, hur länge den varar, vad du som praktikant förväntas göra och lära sig. Ett Learning Agreement for Traineeship, ska fyllas i och skrivas under av dig, din kontaktperson vid Uppsala universitet och din kontaktperson vid den mottagande organisationen. Det underskrivna Learning Agreement ska bifogas ansökan.

Academic Purpose Statement (APS)

Din APS ska skrivas på engelska om det är arbetsspråket eller ett av arbetsspråken på praktikplatsen. Undantag: APS kan skrivas på svenska om arbetsspråket på praktikplatsen är svenska. Ditt APS ska vara på maximalt 400 ord och är ett fritextfält direkt i online-ansökan. Läs mer om vad en APS är för typ av text här.

Betygsutdrag

Bifoga ett betygsutdrag för alla högskolestudier du har.

Buddy/Mentorintyg

Om du har varit engagerad vid Uppsala universitet inom fadder-/mentors-/välkomstverksamhet så kan du bifoga ett intyg som stärker detta (se urval). 

Erasmus Student Charter

Erasmus Student Charter beskriver vilka rättigheter och skyldigheter du som stipendiat har. Det är viktigt att du har tagit del av dessa innan du lämnar in din ansökan.