Student

Steg 2 - När och hur söker jag MFS?

Nästa ansökan öppnar 8-15 maj. Då tar vi emot ansökningar för fältstudier som ska genomföras under HT 2018 och VT 2019.

Ansökan gör du i vårt onlineformulär MoveOn. Länken till ansökan publiceras på den här sidan samt MFS-webbens startsida när ansökan öppnar. OBS! Ansökan görs helt på engelska.

MFS-kommittén uppmuntrar ansökningar från studenter som söker i par. Det är dock viktigt att de sökande utformar sina ansökningar i enlighet med riktlinjer om uppsatsskrivande vid sina respektive institutioner. Det är således möjligt för studenter vars institutioner kräver att studenter ska skriva sin uppsats i par att söka. MFS-kommittén uppmuntrar särskilt ansökningar i par där de sökande har sin akademiska hemvist inom olika vetenskapsområden (Humsam, Teknat eller Medfarm) vid Uppsala universitet och som har frågeställningar som kan komplettera varandra. Studenter som söker i par bör ange detta i sin projektplan.

Fyra dokument ska bifogas i din ansökan. Läs och följ instruktioner på respektive dokument.

  1. Project Proposal
  2. Approval by department
  3. Budget
  4. Academic Purpose Statement (läs mer om APS)

Till din ansökan kommer du även behöva ha namn och kontaktuppgifter till din kontaktperson i fält. Detta är en person som kan hjälpa till med praktiska lösningar så som att hitta rätt personer för studien, transporter m.m. Det behöver inte vara en akademisk kontaktperson. I din kontakt med din fältperson är det bra att bifoga länken till UHRs information på engelska.

Steg 3 - Urval

Kommande ansökningstillfällen

Nästa ansökningstillfälle kommer gälla för läsåret 2018-19.

Mot slutet av februari kan vi meddela när nästa ansökan öppnar.