Student

Steg 6 - Rapportering av fältstudien efter hemkomst

När en student kommer hem från MFS är det viktigt att:

  • Kontakta sin akademiska handledare om fortsättning på arbetet med uppsats/examensarbetet.
  • Boka en tid för avrapportering med MFS-handläggare på Internationella kansliet samt att genomföra en deltagarrapport som ska skickas till UHR.
  • Ladda upp boardingkort till MFS-portalen.
  • Skicka in din signerade checklista till Internationella kansliet.

Åter till MFS startsida