Student

Steg 5 - Att tänka på under fältstudien

Vid akuta händelser som personskador, olyckor, förändrat säkerhetsläge etc. där du behöver ha omedelbar assistans kontaktar du FALCK Global Assistance. De kan snabbt hjälpa dig på plats. Kontakta även följande

Steg 6 - Rapportering av MFS