Student

Utbytesstudier

Uppsala universitet har avtal med fler än 400 utländska universitet i Europa, Mellanöstern, Nordamerika, Sydamerika, Sydafrika, Asien, Australien och Nya Zeeland.

Ett samarbetsavtal om studentutbyte innebär att universiteten byter studenter med varandra och därför inte tar ut någon studieavgift. Du kan söka utbyte för antingen en eller två terminer. En del utbyten omfattas av programmen Erasmus+ och Nordplus och berättigar till stipendier. Mer information om det finns i Steg 5 - Övrig praktisk info.

Ett partneravtal kan skrivas på två olika vis. Om avtalet avser ett enstaka ämne vid Uppsala universitet administreras avtalet av den relevanta institutionen. Om avtalet är universitetsgemensamt, det vill säga omfattar flera ämnen, administreras det av Internationella kansliet vid Studentavdelningen.

När du börjar fundera på att söka ett utbyte är det viktigt att du har kontakt med studievägledaren på den institution som ansvarar för din utbildning för att få vägledning i val av partneruniversitet och kurser.

Ansökningsinformationen på följande sidor är relevant för studenter som söker utbyte via Internationella kansliet. Ansökan till partneruniversitet genom avtal som administreras av institutioner kan se annorlunda ut. Vänd dig till din institution för mer information om deras ansökningsförfarande. Dock kan informationen i steg 5 & 6 vara av intresse även om du sökt utbyte via ett institutionsavtal.

Nu är du redo att påbörja din ansökan för utbytesstudier! Läs igenom guiden nedan steg 1 till steg 6 och hör av dig till Internationella kansliet om du har några frågor!

Aktuellt

Inför varje utlysning av utbytesstudier publicerar vi en PDF med information om vilka universitet som går att söka.

Nästa ansökningstillfälle öppnar 15 april till 15 maj 2018. Då söker man till studier som börjar vårterminen 2019.