Student

Steg 2 - Är jag behörig och när ska jag söka?

Internationella kansliet har två ansökningsomgångar, en i oktober-november och en i april-maj.

Antalet platser och tillgängliga universitet varierar i de olika ansökningsomgångarna. Listan med sökbara universitet publiceras i samband med att ansökan öppnas. Till vissa universitet behöver TOEFL-testresultat bifogas redan i ansökan till Internationella kansliet. Om så är fallet framgår det av informationen om respektive partneruniversitet i steg 1.

Observera att avtal som administreras av institutioner kan ha andra behörighetskrav och ansökningstider! Kontakta din institution för mer information.


För dig som vill åka på utbyte höstterminen 2019:

Var kan jag åka? 
Du åker främst till Asien, Europa, Kanada och USA
(Eventuellt några universitet i Afrika, Latinamerika och Oceanien)
När söker jag? 22 oktober - 22 november 2018
Vem kan söka? Följande behörighetskrav gäller för dig. 

För dig som vill åka på utbyte vårterminen 2020:

Var kan jag åka? Du åker främst till Oceanien och Latinamerika. 
När söker jag?  15 april - 15 maj 2019 
Vem kan söka? Följande behörighetskrav gäller för dig.