Student

Steg 4 - Vad händer efter att jag lämnat in min ansökan och hur går urvalet till?

Efter att du lämnat in din ansökan kan du luta dig tillbaka och slappna av. En stund. Följande sker medan du slappnar av.

 1. Vi bekräftar via e-post inom 2-3 dagar efter sista ansökningsdatum att vi har tagit emot din ansökan. Om du inte hör något från oss, kontrollera din skräppost, eftersom bekräftelsen kan ha hamnat där. Om du inte hittar det där heller måste du kontakta mobility@uu.se.
   
 2. Om vi har frågor kring din ansökan kontaktar vi dig inom 1-2 veckor efter sista ansökningsdatum via e-post eller telefon. Det är viktigt att du bevakar din e-post samt telefon under den perioden.
   
 3. Beslut om nominering till en utbytesplats fattas inom 3-4 veckor efter sista ansökningsdatum. Vi meddelar resultatet till alla sökande via e-post. Erbjuds du en utbytesplats måste aktivt tacka ja till ditt erbjudande inom den angivna tidsramen. Det är viktigt att du svarar i tid, annars förlorar du din plats. Uteblivet svar betraktas som att du tackar nej.
   
 4. Vi meddelar ditt värduniversitet att du blivit utvald för utbyte och vi hjälper dig med ansökan dit. Läs om ansökningsprocessen till värduniversitetet för att få reda på vad som händer efter att du tackat ja till din nominering.
   

Hur går urvalet till?

Urvalet består av två komponenter

1. Betyg (50 %)


Vid betygsurvalet summeras antalet hp med högsta möjliga betyg (bedömningen är alltså inte relativt till hur många poäng du redan läst). De sökandes betyg rangordnas sedan enligt en normalfördelningskurva baserat på följande modell.

 • De lägsta 16 % av alla sökande får 1 poäng*
 • De näst lägsta 34 % får 2 poäng*
 • De näst bästa 34 % får 3 poäng *
 • De bästa 16 % får 4 poäng. *

*Om betygen avviker från en normalfördelningskurva kan andra procentsatser tillämpas.

För studenter som endast kan få betyg G/U inom sina program så dubblas istället poängen på Academic Purpose Statement.

2. Academic Purpose Statement (50 %)

Din APS bedöms utifrån hur väl du motiverar och resonerar kring ditt val av länder, universitet, kurser och deras koppling till dina nuvarande studier samt framtida karriär.

Poängen fördelas enligt följande:

 • 1 poäng: Inlämnad, men ej godkänd 
 • 2 poäng: Svag eller knapphändig motivering 
 • 3 poäng: Väl motiverat 
 • 4 poäng: Exceptionellt stark motivering
   

Följande kriterier påverkar också urvalet:

 1. Studenter som läser ett underrepresenterat ämnesområde vid Uppsala universitet vid aktuell ansökningsomgång får +0,1 poäng.
   
 2. Studenter som har varit engagerad i fadder/mentor/välkomstverksamhet får +0,1 poäng på sin ansökan. Det måste styrkas med ett intyg. Om du har varit aktiv i någon välkomstverksamhet genom Uppsalaekonomerna före höstterminen 2016 behöver du inte ladda upp ett formellt intyg. Det räcker med att ladda upp ett dokument med den termin du har varit fadder. Då kan Internationella kansliet verifiera detta utifrån listor Uppsalaekonomerna försett oss med.
   
 3. Studentengagemangsposter som innehavts under våren 2018 får +0,2 poäng: 
  - studentrepresentanter i centrala grupper, nämnder eller råd
  - studentrepresentanter i områdes- eller fakultetsnämnder
  - studentengagemang på vissa nationsposter
  Detta måste styrkas med intyg. Se listan med de aktuella posterna för våren 2018.
   
 4. Vi avser att förse så många studenter som möjligt med en utbytesplats. Därför får studenter som har varit på utbyte via Uppsala universitet tidigare -0,1 poäng på sin ansökan.

Utslagsfaktorer som kan användas vid lika poäng (ingen inbördes ordning):

 • Intervju
 • Lottning