Utbildning

Din anmälan steg för steg

Så här gör du för att söka din utbildning vid Uppsala universitet:

  1. Skapa ett användarkonto på antagning.se om du inte har ett sedan tidigare.
  2. Om du redan är student vid Uppsala universitet och har ett studentkonto, ska du använda det för att logga in och göra din anmälan.
  3. Logga in på antagning.se.
  4. Prioritera dina val och gör din anmälan.
  5. Kontrollera om du behöver skicka in papper som styrker behörighet och för urval.

Gå till anmälan

Viktigt att veta när du anmäler dig

Max 45 högskolepoäng

Du gör en prioritering av dina val. Du kan bli antagen till högst 45 högskolepoäng (hp) och för sommarkurser max 22,5 hp. Blir du det stryks allt som står längre ner på anmälan. Möjlighet att antas till mer än 45 hp per termin ("parallelläsning") kan, om synnerliga skäl föreligger, ges till sökande som under minst två på varandra följande terminer visat studieresultat omfattande 45 hp per termin. Denna ansökan laddas upp på antagning.se eller skickas till Antagningsservice, FE 20101, 839 87 Östersund.

Anmälan till kurs inom program

Även du som anmäler dig till fortsatta studier inom ditt program ska i många fall göra det på antagning.se. Anvisningar får du från din institution. Du måste vara inloggad på antagning.se via universitetsinloggning och ditt studentkonto från Uppsala universitet.
Se guiden hur du gör anmälan till kurs inom program på antagning.se.

Inställda kurser

Kurser kan komma att ställas in på grund av för få sökande eller bristande resurser. Ange gärna reservalternativ i din ansökan.

Gör din anmälan från en dator

Använd helst en dator när du är inloggad på Mina sidor. Annars finns en risk att du missar ett viktigt steg så att din anmälan eller ditt svar inte skickas in då antagning.se ännu inte är helt anpassad till mobil eller surfplatta.

Studentregister

Universitetet för ett studentregister, Uppdok, där personnummer, namn, adress och behörighetsuppgifter läggs in i samband med att du söker och antas till en utbildning.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte anmäla dig via internet utan skicka din anmälan per post till UHR (Universitets- och högskolerådet), JD, Box 45093, 104 30 Stockholm. Läs mer om skyddade personuppgifter på antagning.se.

Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid. Det är viktigt att du redan när du anmäler dig tar kontakt med universitet för att planera stödet.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig om du inte är medborgare i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Sen anmälan

Om du har missat sista anmälningsdag och det finns platser kvar, kan du göra en sen anmälan på antagning.se.

Vad händer sen?

Hur svarar man på antagningsbeskedet, hur går registrering och reservantagning till? Har det hänt något sedan du anmälde dig som gör att du inte kan ta din plats?

Läs mer om vad som händer efter anmälan.