Utbildning

Särskild behörighet

Utöver grundläggande behörighet förekommer ofta krav på särskild behörighet för olika utbildningar. Den särskilda behörigheten varierar beroende på vilken utbildning det gäller.

Förkunskaper från gymnasieskola/folkhögskola

Vid krav på förkunskaper på gymnasienivå uttrycks den särskilda behörigheten i form av så kallade områdesbehörigheter. En områdesbehörighet består av behörighetskurser och (för sökande med slutbetyg från åren 1995–2013) områdeskurser, som kan ge meritpoäng. För var och en av behörighetskurserna behöver du ha lägst betyg G/E/3.

Du som har gått på folkhögskola ska styrka särskild behörighet med behörig­hetsintyg som på begäran utfärdas av folkhögskolan.

Områdesbehörigheter för gymnasieexamen 2014 eller läser på komvux hösten 2012 och framåt (Gy11 och Vux12)
Områdesbehörigheter för gymnasieskolan som infördes hösten 2000 och för gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001

Förkunskaper från universitet/högskola

För vissa kurser krävs det att man läst en annan högskolekurs. Om du inte har avslutat den kurs som ger behörighet, kan du bli antagen med villkor att du uppfyller förkunskapskravet när den sökta kursen börjar. Detta kontrolleras sedan av institutionen vid registreringen. Tänk på att om du blir antagen till en kurs med villkor att den särskilda behörigheten ska visas upp senast vid kursstart. Eventuella reservalternativ stryks.

Utländska högskolestudier som grund för behörighet

Bedömning av utländska högskole­studier som grund för särskild behörig­het till högre kurser i ett ämne handläggs på institutionerna. Kontakta berörd institution i god tid för att få en bedömning av vilken nivå du kan söka till.

Förkunskaper genom yrkesverksamhet

Kurser som vänder sig helt eller delvis till yrkesverksamma kan kräva viss yrkesverksamhet för behörighet.