Utbildning

Utbildningar med andra ansökningsdatum

Anmälan till de flesta kurser och program i Sverige görs via antagning.se och följer gemensamma tidsplaner. Det finns några utbildningar som du söker på andra webbplatser än antagning.se eller som har egna ansökningsdatum. 

Program som startar hösten 2017 med ansökan 16 januari 2017, via antagning.se

17 oktober Webbanmälan öppnar
16 januari SISTA ANMÄLNINGSDAG
1 februari Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse.
Kompletterande handlingar till ansökan ska ha inkommit
24 mars Första antagningsbeskedet kommer, med svarskrav
12 april Sista svarsdag
21 april Andra antagningsbeskedet kommer
1 juni Sista dag för berörda att betala studieavgift

Andra webbplatser och datum för ansökan

Masterprogram