Utbildning

Individuell prövning

I enstaka fall kan universitetet besluta om att avvika från Högskoleförordningens bestämmelser om urval och platsfördelning.

Det kan göras på två sätt, antingen genom att den sökande antas med förtur, eller genom poängtillägg (med högst en tiondel av maximal poäng) i betygsgruppen. Det förutsätter att den sökande har särskilda kunskaper eller andra särskilda förutsättningar för utbildningen ifråga.

Sökande prövas från fall till fall och det finns därför inga generella regler för vad som ger förtur eller poängtillägg. Om du vill att universitetet gör en individuell prövning ska du skicka in en ansökan om detta till Uppsala universitet i samband med att du anmäler dig via antagning.se.

För att prövning ska ske krävs att du är grundläggande och särskild behörig eller har beviljats undantag.

Din skriftliga motivering samt alla betyg, intyg och eventuella övriga handlingar som styrker dina skäl ska skickas till: Uppsala universitet, Antagningsenheten, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk kuvertet ”Individuell prövning”.

Resultatet av prövningen meddelas via det första antagningsbeskedet.