Utbildning

Urval till kurs inom program

En ansökan till kurs inom program ger inte självklart platsgaranti till sökta kurser. Om man har följt programmets studieplan och inom ansökningstiden söker kurser som är obligatoriska för att få examen så kan man i regel räkna med att bli antagen.

Söker man däremot valbara kurser med konkurrens om platserna finns ingen garanti för antagning. I vissa fall kan det till och med vara bättre att söka kursen som fristående kurs. Detta eftersom urvalet till kurser som söks inom program inte grundas på gymnasiebetygets meritvärde eller högskoleprovsresultatet. Sökande inom program konkurrerar i urvalet med andra sökande inom programmet baserat på tidigare studier inom programmet.

I vissa fall kan det bli så att ett visst programs sökande inte får några platser alls på en kurs.

Kurser som utlyses med platsgaranti som fristående kurs har platsgaranti även för studenter som söker kursen inom sitt program.