Utbildning

Yrkesverksamhet

Till vissa kurser och program görs urvalet på olika sätt utifrån antal yrkesverksamma år. Det förekommer också för vissa kurser att yrkesverksamhet krävs för behörigheten. Detta framgår för respektive kurs.

Styrk din yrkesverksamhet med tjänstgöringsintyg, anställningsbevis godtas ej. Vid deltidstjänstgöring måste sysselsättningsgraden framgå. Intygen ska vara daterade tidigast den dag då anställningen upphörde. Arbete i eget företag dokumenteras genom intyg från företagarförening eller revisor och tjänstgöringsgraden måste framgå.

Om du söker till hösten eller sommaren och har en pågående anställning ska intygen vara daterade tidigast i januari för att få tillgodoräknas till och med den 30 juni. Söker du till en vårtermin ska de tidigast vara daterade i juli för att få tillgodoräknas till och med den 31 december.

Läs mer på antagning.se om hur arbetslivserfarenhet ska dokumenteras och beräknas.