Utbildning

Att arbeta som farmaceut i Sverige

För att jobba som apotekare eller receptarie inom svensk hälso- och sjukvård, till exempel på apotek, sjukhusapotek och kliniker, krävs det att du har en svensk legitimation. Uppsala universitet ordnar utbildning och prov för farmaceuter med utländsk utbildning som vill skaffa sig svensk legitimation.

För att jobba inom läkemedelsindustrin och privata företag är det upp till varje arbetsgivare att bestämma vilka krav de ställer på de personer de anställer. Det är inte dock alltid de kräver svensk legitimation.

Vill du ansöka om en svensk legitimation behöver du först visa att du har de kunskaper som krävs för att jobba i ditt yrke i Sverige. Du behöver också kunna svenska och veta vilka lagar och regler som gäller i svensk hälso- och sjukvård.

Kompletteringsutbildning och kunskapsprov

Uppsala universitet anordnar dels kompletteringsutbildning, dels kunskapsprov för apotekare och receptarier med utländsk utbildning. För att delta behöver du ha fått din examen granskad av Socialstyrelsen. Du ska ha fått ett beslut från Socialstyrelsen om att din examen har godkänts för att gå vidare mot en svensk legitimation.

Vägar till svensk legitimation

Vägar till svensk legitimation

Kompletteringsutbildning

Kunskapsprov

Hur kan jag komma i kontakt med andra farmaceuter?

På hemsidan för projektet Farmaceutkompis kan du läsa mer om hur du kommer i kontakt med andra farmaceuter.

På hemsidan för SENNA-projektet (Snabbetablering av nyanlända farmaceuter) kan du läsa mer om deras verksamhet.

(Information på arabiska, pdf)