Utbildning

Kompletteringsutbildning för apotekare och receptarier med utländsk utbildning

Om du har en avslutad apotekar- eller receptarieutbildning och vill arbeta som legitimerad apotekare eller receptarie i Sverige är kompletteringsutbildningen en väg att gå för att uppnå svensk legitimation.

Både Uppsala universitet och Göteborgs universitet anordnar kompletteringsutbildningar för farmaceuter. Uppsala anordnar två kompletteringsutbildningar - en som utgör grund för apotekarlegitimation och en för receptarielegitimation - med antagning två gånger per år, en till hösten och till våren. Göteborgs universitet anordnar utbildning för apotekarlegitimation, med antagning en gång per år, endast till hösten.

Kompletteringsutbildningen vid Uppsala universitet är en heltidsutbildning på distans och undervisningen är till största del webbaserad. Heltidsutbildningen pågår till största del under dagtid eftersom att de webbaserade föreläsningar och lärarledda seminarier sker dagtid.

Ett antal gånger per termin måste du komma till Uppsala. Vilka dagar du ska vara i Uppsala kommer att framgå av det schema du blir tilldelad när utbildningen startar. Du kommer att få schema i god tid innan kursstart för att underlätta din planering. Trots att de obligatoriska träffarna i Uppsala är få, krävs det att varje deltagare engagerar sig och lägger ner tid motsvarande heltid för att klara utbildningen (40 timmar i veckan).

Kompletteringsutbildningen vid Göteborgs universitet är inte på distans, utan är en campusbaserad utbildning.

Vad innehåller kompletteringsutbildningarna?

Kompletteringsutbildningarna omfattar 70 högskolepoäng (hp), inklusive praktiktid. Det innebär att utbildningarna pågår i ungefär ett år. Utbildningarna består av en termin med teoretiska kurser och en termin som innehåller praktik och författningar. De teoretiska kurserna vid Uppsala universitet är webbaserade och ges på distans och består av fyra kurser:

  • kompletterande farmaceutisk vetenskap,
  • farmaceutisk kommunikation,
  • läkemedelsterapi i Sverige och
  • läkemedel i det svenska samhället.

Efter att de teoretiska kurserna är genomförda genomgår deltagarna 6 månaders verksamhetsförlagd utbildning (praktik på apotek) som även inkluderar farmaceutiska författningar. Den verksamhetsförlagda utbildningen (praktik på apotek) organiseras av universitetet.

När startar kompletteringsutbildningarna?

Kompletteringsutbildningarna vid Uppsala universitet startar varje höst- och vårtermin. Kompletteringsutbildningen vid Göteborgs universitet startar endast på höstterminen.

Behörighetskrav till kompletteringsutbildningen

För att söka till kompletteringsutbildningen som leder till en svensk apotekarlegitimation krävs:​

  1. Apotekarexamen/avslutad utländsk apotekarutbildning motsvarande svensk apotekarexamen (yrkesexamen på avancerad niva) i Sverige, det vill säga minst 300 högskolepoäng motsvarande fem år. (Högskoleförordningen 1993:100).
  2. Svenska 3 eller svenska som andra språk 3
  3. Engelska 6

För att söka till kompletteringsutbildningen som leder till en svensk receptarielegitimation krävs:

  1. Receptarieexamen/annan avslutad likvärdig utländsk farmaceututbildning motsvarande svensk receptarieutbildning, (yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng motsvarande tre år).
  2. Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3.
  3. Engelska 6

Läs mer om kraven i svenska och engelska.

Hur söker jag till kompletteringsutbildningen?

Du måste ansöka till kompletteringsutbildningen då det är ett begränsat antal studenter som antas. Läs om hur du anmäler dig till kompletteringsutbildningen.

Kontakt och mer information

Har du läst informationen på webben och fortfarande har frågor om kunskapsprovet eller kompletteringsutbildningen kan du kontakta oss via mejl. Observera att webbsidan uppdateras med aktuell information kontinuerligt.

Shima Momeni
Leg. apotekare, PhD
Projektledare för kunskapsprov och kompletteringsutbildning för nyanlända farmaceuter
shima.momeni@farmbio.uu.se

Mer information