Utbildning

Elitidrott och studier

Alla studenter vid Uppsala universitet ska erbjudas goda förutsättningar för att bedriva studier och samtidigt kunna ägna sig åt olika typer av aktiviteter på sin fritid, inte minst motion och idrott.

Uppsala universitet har tagit fram rutiner för hur du som elitidrottande student ska få vägledning och stöd för att kunna kombinera studier och elitidrott. Vägledare vid universitetet kan tillsammans med dig gå igenom din studieplan och studiegång. Erfarenheten visar att god framförhållning och god planering kan göra det möjligt att framgångsrikt kombinera högre studier och elitidrott. Det finns också stipendier att söka som elitidrottande student.

Rutinerna för elitidrottande studenter har tagits fram efter önskemål från och dialog med studenter, institutioner och idrottsorganisationer på lokal, regional och nationell nivå. Rutinerna handlar om hur Uppsala universitet i högre utsträckning ska möjliggöra akademiska studier parallellt med idrottssatsningar på elitnivå.

En utgångspunkt är att elitidrottande studenter inte särbehandlas i relation till andra studenter när det gäller antagning. Särskilt stöd kan endast komma ifråga för elitidrottande studenter som antagits på samma villkor och förutsättningar som andra studenter.

Definition

Idrotten ska ingå i något av Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund. Individuella idrottare ska tävla på lägst nationell mästerskapsnivå och/eller i landslag för att räknas som elitidrottare. Elitlagidrottare ska spela i någon av de två högsta nationella serierna. Definitionen gäller också tränare för elitlag och individuell elitaktiv, förbundskapten för landslag och förbundstränare.

Vägledning

Om du funderar på hur det fungerar att kombinera studier och elitidrott vid Uppsala universitet är du välkommen att ta kontakt med universitetets kontaktpersoner för elitidrottande studenter. Vi kan hjälpa dig innan du ansöker med att vägleda och informera om lämpliga studiealternativ samt förmedla kontakt med ämnes- och institutionsvägledare. Du är också välkommen att kontakta oss när du blivit antagen för vägledning och hjälp med vidare kontakter inom universitetet.

Stipendier till elitidrottande studenter

Utövar du elitidrott och har studerat minst en termin och är aktiv student på minst halvtid vid Uppsala universitet kan du söka ett stipendium på 25 000 kr. Syftet är att uppmärksamma goda förebilder inom Uppsala universitet som påvisar möjligheterna att kombinera högre studier med utövandet av elitidrott.

En sammanvägning av studie- och idrottsmeriter sker vid tilldelning av stipendiet. Störst avseende fästs vid studiemeriter. Stipendiet får endast uppbäras en gång. Två stipendier avser kvinnliga studenter och två avser manliga studenter. Ansökan till 2018 års stipendier är över. Läs om 2018 års stipendiater. Information om 2019 års stipendier kommer i januari 2019.

Moa Mattson, idrottsstipendiatJohanna är en av 2018 års idrottsstipendiater. Läs intervjuerna om hur hon och de andra stipendiaterna, Philip, Fredrik och Lene, kombinerar sina studier med idrotten!

Kontakt

Centrala kontaktpersoner:

Central studievägledning
Per-Erik Pettersson, 018-471 75 61
Mikael Wångmar, 018-471 75 64
elitidrott@uu.se

Kontaktpersoner för olika utbildningsområden:

Utbildningar inom det humanistiska-samhällsvetenskapliga området
Företagsekonomi: Maria Johansson, studievägledare
Juridik: Lee Holmström, studievägledare
Kostvetenskap: Helena Elmeståhl, studierektor
Kulturgeografi: Karin Beckman, studievägledare
Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet, Kompletterande lärarutbildning: Moses Högback, studievägledare
Ämneslärarprogrammet: lärarprogrammens studievägledning, studievagledninglu@uadm.uu.se

Utbildningar inom medicin och farmaci
Helena Ekbrink, studievägledare

Utbildningar inom teknik-naturvetenskap
Ylva Hedstrand, studievägledare

Frågor om stipendierna:

Tom Petersson, 070-425 02 77

Nätverk för elitidrottande studenter:

Vill du komma i kontakt med andra elitidrottande studenter? Gå med i facebook-gruppen Elitidrottare på Uppsala universitet!