Utbildning

Elitidrott och studier

Alla studenter vid Uppsala universitet ska erbjudas goda förutsättningar för att bedriva studier och samtidigt kunna ägna sig åt olika typer av aktiviteter på sin fritid, inte minst motion och idrott.

Uppsala universitet har tagit fram rutiner för hur du som elitidrottande student ska få vägledning och stöd för att kunna kombinera studier och elitidrott. Vägledare vid universitetet kan tillsammans med dig gå igenom din studieplan och studiegång. Erfarenheten visar att god framförhållning och god planering kan göra det möjligt att framgångsrikt kombinera högre studier och elitidrott. Det finns också stipendier att söka som elitidrottande student.

Rutinerna för elitidrottande studenter har tagits fram efter önskemål från och dialog med studenter, institutioner och idrottsorganisationer på lokal, regional och nationell nivå om att Uppsala universitet i högre utsträckning ska möjliggöra akademiska studier parallellt med idrottssatsningar på elitnivå.

En utgångspunkt är att elitidrottande studenter inte särbehandlas i relation till andra studenter när det gäller antagning. Särskilt stöd kan endast komma ifråga för elitidrottande studenter som antagits på samma villkor och förutsättningar som andra studenter.

Intervju med Maria som kombinerar idrott och studier.

Definition

Idrotten ska ingå i något av Riksidrottsförbundets (RF:s) specialidrottsförbund. Individuella idrottare ska tävla på lägst nationell mästerskapsnivå och/eller i landslag för att räknas som elitidrottare. Elitlagidrottare ska spela i någon av de två högsta nationella serierna. Definitionen gäller också tränare för elitlag och individuell elitaktiv, förbundskapten för landslag och förbundstränare.

Vägledning

Om du funderar på hur det fungerar att kombinera studier och elitidrott vid Uppsala universitet är du välkommen att ta kontakt med universitetets kontaktpersoner för elitidrottande studenter. Vi kan hjälpa dig innan du ansöker med att vägleda och informera om lämpliga studiealternativ samt förmedla kontakt med ämnes- och institutionsvägledare. Du är också välkommen att kontakta oss när du blivit antagen för vägledning och hjälp med vidare kontakter inom universitetet.

2017 års stipendier till elitidrottande studenter

Utövar du elitidrott och har studerat minst en termin och är aktiv student på minst halvtid vid Uppsala universitet kan du söka ett stipendium på 25 000 kr. Syftet är att uppmärksamma goda förebilder inom Uppsala universitet som påvisar möjligheterna att kombinera högre studier med utövandet av elitidrott.

En sammanvägning av studie- och idrottsmeriter sker vid tilldelning av stipendiet. Störst avseende fästs vid studiemeriter. Stipendiet får endast uppbäras en gång. Två stipendier avser kvinnliga studenter och två avser manliga studenter. Din ansökan ska vara inne senast 3 mars 2017 kl 16.00. Stipendiater utses i maj 2017.

Kungörelse, 2017-års stipendier för elitidrott

Spara först ned blanketterna till din dator, fyll sedan i dem och spara, och skriv ut för underskrift.

Kontakt

Centrala kontaktpersoner:

Central studievägledning
Uppsala:
Per-Erik Pettersson, 018-471 75 61
Maria Albing, 018-471 18 95
elitidrott@uu.se

Kontaktpersoner för olika utbildningsområden:

Utbildningar inom det humanistiska-samhällsvetenskapliga området
Om du studerar företagsekonomi: Maria Johansson, studievägledare
Om du studerar juridik: Lee Holmström, studievägledare
Om du studerar kostvetenskap: Helena Elmeståhl, studierektor
Om du studerar kulturgeografi: Karin Beckman, studievägledare

Utbildningar inom medicin och farmaci
Helena Ekbrink, studievägledare

Utbildningar inom teknik-naturvetenskap
Isabel Svensson, studievägledare

Frågor om stipendierna:

Tom Petterson,  070-425 02 77

Nätverk för elitidrottande studenter:

Vill du komma i kontakt med andra elitidrottande studenter? Gå med i facebook-gruppen Elitidrottare på Uppsala universitet!