Utbildning

Kårer och nationer

Kårer

Uppsala studentkår
Farmacevtiska studentkåren
Juridiska Föreningen
Uppsalaekonomerna
Uppsala teknolog- och naturvetarkår
Gotlands studentkår Rindi

Nationer

Kuratorskonventet
Kuratorskonventet är samarbetsorganet för Uppsalas 13 studentnationer.

Gotlands nation
Gästrike-Hälsinge nation

Göteborgs nation
Kalmar nation
Norrlands nation

Smålands nation
Stockholms nation
Södermanlands-Nerikes nation

Uplands nation
Värmlands nation
Västgöta nation

Västmanlands-Dala nation
Östgöta nation

Studentliv kan också vara föreningsliv. I Uppsala hittar du en uppsjö av olika föreningar och sällskap för såväl specifika utbildningar eller andra intresseområden!

Lyssna på Studentradion

Studentnyheter med fokus på studentvärlden och det som händer i Uppsala. Studentradion bevakar det som rör studenters vardagsliv, bostadssituation och ekonomi, men också cykelvägar och nationsliv.