Förberedande kurser i svenska 2019/2020

För dig med utländsk förutbildning som inte har svenska som modersmål och inte har behörighet i svenska för studier vid svensk högskola eller universitet finns tre kurser på olika nivåer. Utbildningens mål är att förbereda dig för studier vid svensk högskola eller universitet. Kurserna är avgiftsfria.

  1. Introduktionskurs i svenska
  2. Förberedande utbildning i svenska
  3. Behörighetsgivande utbildning i svenska

Godkänt resultat på Behörighetsgivande utbildning i svenska ger behörighet i svenska till högskoleutbildning i Sverige.

Introduktionskurs i svenska för studerande med utländsk förutbildning, 20 veckor

Kursen vänder sig till dig som har vissa förkunskaper och vill bedriva intensiva heltidsstudier i svenska med mycket eget ansvar och med sikte på akademiska studier. Kursen innehåller varierade uppgifter och övningar, både individuella och i grupp. Vardagligt och akademiskt språkbruk behandlas med fokus såväl på språkets form som på dess funktion.

HT19 2019-09-02–2020-01-19, 100 %, Campus
Sista ansökningsdatum: 2019-04-15
Anmälningskod: UU-55507 Anmälan
Studieort: Uppsala

VT20 2020-01-20–2020-06-07, 100 %, Campus
Sista ansökningsdatum: 2019-10-15
Anmälningskod: UU-05507 Anmälan
Studieort: Uppsala

Behörighet: Grundläggande behörighet med undantag för kravet på kunskaper i svenska. (Undantag från kravet på kunskaper i engelska kan ges.) Förkunskaper i svenska krävs och styrks genom särskilt lokalt inträdesprov.

Urval: Resultat på obligatoriskt språktest

Till sidans topp

Förberedande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning, 20 veckor

Kursen kommer att förbättra din förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska. Den här kursen vänder sig till dig som behöver förbättra den kommunikativa kompetensen och uttrycksförmågan, utveckla läsförståelse och ordkunskap samt den språkliga korrektheten.

Kursen innehåller muntliga och skriftliga övningar i att berätta, beskriva, diskutera och genomföra presentationer. Du får en genomgång av basgrammatiken. Kursen ger dig kännedom om svensk kultur och det svenska samhället.

Godkänt resultat på kursen ger behörighet till kursen Behörighetsgivande utbildning i svenska.

Undervisningen bedrivs på heltid och är obligatorisk. Undervisningen sker på dagtid 3-4 gånger per vecka och kan förekomma måndag-fredag. Den är mycket intensiv med hemuppgifter varje dag. Utbildningen kan därför inte kombineras med andra studier, förvärvsarbete eller dylikt.

Kursen vänder sig till studenter som har utländsk förutbildning (gymnasium). Kursen ger behörighet till kursen Behörighetsgivande utbildning i svenska. Den ger inte högskolepoäng. Kunskaper i svenska testas genom ett särskilt inträdesprov. Om provresultatet visar att du har tillräckliga kunskaper för Behörighetsgivande utbildningen kommer du att erbjudas plats/reservplats på denna kurs förutsatt att den ges. I så fall ersätts din anmälan till den Förberedande utbildningen i svenska med en anmälan till den Behörighetsgivande utbildningen. Eventuella sena anmälningar handläggs bara om platserna inte fylls av dem som sökt inom anmälningstiden.

HT19 2019-09-02–2020-01-19, 100 %, Campus
Sista ansökningsdatum: 2019-04-15
Anmälningskod: UU-55509 Anmälan
Studieort: Uppsala

VT20 2020-01-20–2020-06-07, 100 %, Campus
Sista ansökningsdatum: 2019-10-15
Anmälningskod: UU-05509 Anmälan
Studieort: Uppsala

Behörighet: Grundläggande behörighet med undantag för kravet på kunskaper i svenska. (Undantag från kravet på kunskaper i engelska kan ges.) Förkunskaper i svenska krävs och styrks genom särskilt lokalt inträdesprov eller godkänt resultat som inte är äldre än två terminer på Introduktionskurs i svenska för studerande med utländsk förutbildning.

Urval: Resultat på obligatoriskt språktest

Till sidans topp

Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning, 20 veckor

På kursen övas och utvecklas din kommunikativa kompetens muntligt och skriftligt, så att du som studerande ska bli förtrogen med det akademiska språkets utmärkande drag. Kursen består av fyra delkurser som du läser parallellt på en termin:

  1. Muntlig färdighet och hörförståelse
  2. Skriftlig framställning
  3. Läsförståelse
  4. Projektuppsats

Undervisningen bedrivs på heltid och är obligatorisk. Undervisningen sker på dagtid 3-4 gånger per vecka och kan förekomma måndag-fredag. Den är mycket intensiv med hemuppgifter varje dag. Utbildningen kan därför inte kombineras med andra studier, förvärvsarbete eller dylikt.

Kursen vänder sig till dig med utomnordisk förutbildning och avslutas med ett test som motsvarar TISUS (Test i svenska för universitets- och högskolestudier). Den ger inte högskolepoäng. Kunskaper i svenska testas genom ett särskilt inträdesprov. Om provresultatet visar att du inte har tillräckliga förkunskaper för denna kurs men däremot tillräckliga för den Förberedande utbildningen i svenska för studerande med utländsk förutbildning så kommer Förberedande utbildning att läggas till på din anmälan så att du kan få en plats/reservplats på den i stället under förutsättning att kursen ges. Eventuella sena anmälningar handläggs bara om platserna inte fylls av dem som sökt inom anmälningstiden.

HT19 2019-09-02–2020-01-19, 100 %, Campus
Sista ansökningsdatum: 2019-04-15
Anmälningskod: UU-55508 Anmälan
Studieort: Uppsala

VT20 2020-01-20–2020-06-07, 100 %, Campus
Sista ansökningsdatum: 2019-10-15
Anmälningskod: UU-05508 Anmälan
Studieort: Uppsala

Behörighet: Grundläggande behörighet med undantag för kravet på kunskaper i svenska. (Undantag från kravet på kunskaper i engelska kan ges.) Förkunskaper i svenska krävs och styrks genom särskilt lokalt inträdesprov eller godkänt resultat som inte är äldre än två terminer på Förberedande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning.

Urval: Resultat på obligatoriskt språktest. Förtur till kursen ges till godkända studenter från Förberedande utbildning i svenska. Förturen gäller vid direktövergång, men vid särskilda skäl kan förtur beviljas även för sökande med högst en termins uppehåll efter Förberedande utbildning i svenska. För denna kategori krävs inget språktest i samband med anmälan.

Till sidans topp

Kontakt

ifb@nordiska.uu.se

Studievägledare studievagledningen@nordiska.uu.se
Telefon: 018-471 12 76

Institutionen för nordiska språk
Engelska parken, Thunbergsv 3 L
Box 527, 751 20 UPPSALA
Telefon: 018-471 1271
E-post: info@nordiska.uu.se