Det chockerande nya: brittisk och amerikansk litteratur 1900-1945 2018/2019 (15 hp)

VT19, 50 %, Campus

Startdatum: 21 januari 2019

Slutdatum: 9 juni 2019

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2018

Anmälningskod: UU-05044 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: Engelska C eller 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne eller litteraturvetenskap.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 25000 kr

Studieavgift, totalt: 25000 kr

Om kursen

I delkursen läses texter av framstående anglo-amerikanska modernister mot bakgrund av såväl skeenden inom den modernistiska estetiken som historiska faktorer som första världskriget, kampen för kvinnlig rösträtt, imperialism, masskultur, rasism och den moderna stadens framväxt. Delkursen undersöker hur och varför modernistiska författare engagerade sig i sin tids sociala frågor genom formmässigt nyskapande och poetiskt experimenterande.

Mer information

Kontakt

Engelska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L

Box 527, 751 20 Uppsala

Telefon: 018-471 1245 018-471 1247

Fax: 018-471 1229

E-post: Info@engelska.uu.se

Studievägledare studievagledare@engelska.uu.se

Telefon: 018-471 12 47

Fax: 018-471 12 29