Språk, kultur och migration 2018/2019 (7,5 hp)

HT18, Eftermiddag, 50 %, Campus

Startdatum: 3 september 2018

Slutdatum: 11 november 2018

Sista ansökningsdatum: 16 april 2018

Anmälningskod: UU-55655 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

VT19, Eftermiddag, 50 %, Campus

Startdatum: 21 januari 2019

Slutdatum: 31 mars 2019

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2018

Anmälningskod: UU-05655 Inställd

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Kursen samläses med kursen Svenska som andraspråk A med inriktning mot vuxna inlärare där den ingår som delkurs. I A-kursen ingår dessutom delkurserna Fonetik och uttal 7,5 hp, Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv 7,5 hp samt Andraspråksinlärning hos vuxna 7,5 hp. Det rekommenderas att kurserna läses i denna ordning.

Om kursen

Kursen riktar sig till lärare och andra med intresse för flerspråkighet och andraspråksinlärning hos vuxna inlärare. Kursen belyser olika aspekter av mångkulturalism, särskilt i fråga om språklig och kulturell mångfald, och minoritetspolitik behandlas. Kursen syftar också till att belysa samspelet mellan språk, kultur, etnicitet och identitet, samt att synliggöra egna och andras attityder och värderingar till språklig och kulturell mångfald. Vidare ges en orientering om andraspråkspråksinlärning och tvåspråkig utveckling hos vuxna under olika betingelser, och med särskilt fokus på undervisningsmodeller.

Mer information

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Engelska parken, Thunbergsv 3 L

Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76