Kursplan för Nukliddiagnostik och nuklidterapi

Nuclide Diagnostics and Therapy

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 12 högskolepoäng
 • Kurskod: 3DR405
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk nuklidteknik A1F

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-08-22
 • Inrättad av: Ordförandebeslut Olle Nilsson
 • Gäller från: vecka 35, 2007
 • Behörighet: Kurserna Strålskydd och medicinska effekter av strålning, 6 hp, Nuklidproduktion och radiokemi, 9 hp och Detektorteknik och dosimetri, 12 hp, eller motsvarande. Examen om minst 120 p/180 hp inom naturvetenskap (fysik, radiofysik, kemi eller biologi), medicin, farmaci eller annat relevant område.
 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.