Utbildning

Kursplan för Nukliddiagnostik och nuklidterapi

Nuclide Diagnostics and Therapy

Det finns en senare version av kursplanen.

  • 12 högskolepoäng
  • Kurskod: 3DR405
  • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
  • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Medicinsk nuklidteknik A1F
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
  • Inrättad: 2007-08-22
  • Inrättad av: Ordförandebeslut Olle Nilsson
  • Gäller från: vecka 35, 2007
  • Behörighet: Kurserna Strålskydd och medicinska effekter av strålning, 6 hp, Nuklidproduktion och radiokemi, 9 hp och Detektorteknik och dosimetri, 12 hp, eller motsvarande. Examen om minst 120 p/180 hp inom naturvetenskap (fysik, radiofysik, kemi eller biologi), medicin, farmaci eller annat relevant område.
  • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.