Utbildning

Kursplan för Märkningskemi och substansutveckling

Labelling Chemistry and Compound Development

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 3DR407
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Medicinsk nuklidteknik A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2008-08-28
 • Inrättad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté/ordförandebeslut
 • Gäller från: vecka 27, 2007
 • Behörighet:
 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Institutionen för kemi - BMC

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.