Utbildning

Kursplan för Nuklidproduktion och radiokemi

Nuclide Production and Radiochemistry

Kursplan

 • 9 högskolepoäng
 • Kurskod: 3DR402
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Medicinsk nuklidteknik A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G).
 • Inrättad: 2007-08-22
 • Inrättad av: Ordförandebeslut Olle Nilsson
 • Reviderad: 2016-03-16
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: vecka 37, 2007
 • Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp inom naturvetenskap (fysik, radiofysik, kemi eller biologi), medicin, farmaci samt Strålskydd och medicinska effekter av strålning, 6 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Litteratur

Gäller från: vecka 12, 2016

Litteratur

Kompendium E-böcker tillgängliga via UU (open access) Vetenskapliga artiklar

Kursplaneversioner