Utbildning

Kursplan för Märkningskemi och substansutveckling

Labelling Chemistry and Compound Development

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 3DR407
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Medicinsk nuklidteknik A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2008-08-28
 • Inrättad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté/ordförandebeslut
 • Reviderad: 2016-03-16
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: vecka 48, 2012
 • Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp inom naturvetenskap (fysik, radiofysik, kemi eller biologi), medicin, farmaci samt Strålskydd och medicinska effekter av strålning, 6 hp och Nuklidproduktion och radiokemi, 9 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Institutionen för kemi - BMC

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 12, 2016

Litteratur

Handouts E-böcker tillgängliga via UU (open access) Vetenskapliga artiklar