Utbildning

Kursplan för Strålskydd och medicinska effekter av strålning

Radiation Protection and Medical Effects

 • 6 högskolepoäng
 • Kurskod: 3DR401
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Medicinsk nuklidteknik A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-08-22
 • Inrättad av: Ordförandebeslut Olle Nilsson
 • Reviderad: 2014-09-15
 • Reviderad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: vecka 36, 2014
 • Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp inom naturvetenskap (fysik, radiofysik, kemi eller biologi), medicin eller farmaci.
 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.