Antagningsstatistik för Språkvetarprogrammet

Antagningspoängen avser vad den sist antagna hade efter andra urvalet. Poängen kan variera från termin till termin och poängen kan sjunka om det blir reservantagning.

Termin Antagna Reserver Urvalsgrupp Poäng
VT2019 Antagna: 18 Reserver: 2 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium utan kompletteringsbetyg (BI) Poäng: 14.90
VT2019 Antagna: 2 Reserver: 3 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium och komvux med kompletteringsbetyg (BII) Poäng: 16.41
VT2019 Antagna: 9 Reserver: 0 Urvalsgrupp: Högskoleprov (HP) Poäng: *
VT2018 Antagna: 0 Reserver: 1 Urvalsgrupp: Folkhögskolestudier (BF) Poäng: -
VT2018 Antagna: 15 Reserver: 16 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium utan kompletteringsbetyg (BI) Poäng: 17.04
VT2018 Antagna: 3 Reserver: 5 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium och komvux med kompletteringsbetyg (BII) Poäng: 17.77
VT2018 Antagna: 12 Reserver: 9 Urvalsgrupp: Högskoleprov (HP) Poäng: 0.85