Antagningsstatistik för Socionomprogrammet

Antagningspoängen avser vad den sist antagna hade efter andra urvalet. Poängen kan variera från termin till termin och poängen kan sjunka om det blir reservantagning.

Termin Antagna Reserver Urvalsgrupp Poäng
HT2018 Antagna: 2 Reserver: 39 Urvalsgrupp: Folkhögskolestudier (BF) Poäng: 4.0
HT2018 Antagna: 34 Reserver: 482 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium utan kompletteringsbetyg (BI) Poäng: 19.80
HT2018 Antagna: 6 Reserver: 178 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium och komvux med kompletteringsbetyg (BII) Poäng: 18.90
HT2018 Antagna: 28 Reserver: 386 Urvalsgrupp: Högskoleprov (HP) Poäng: 1.20
HT2017 Antagna: 1 Reserver: 27 Urvalsgrupp: Folkhögskolestudier (BF) Poäng: 4.0
HT2017 Antagna: 35 Reserver: 532 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium utan kompletteringsbetyg (BI) Poäng: 19.65
HT2017 Antagna: 7 Reserver: 202 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium och komvux med kompletteringsbetyg (BII) Poäng: 18.77
HT2017 Antagna: 29 Reserver: 434 Urvalsgrupp: Högskoleprov (HP) Poäng: 1.20