Antagningsstatistik för Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor

Antagningspoängen avser vad den sist antagna hade efter andra urvalet. Poängen kan variera från termin till termin och poängen kan sjunka om det blir reservantagning.

Termin Antagna Reserver Urvalsgrupp Poäng
VT2018 Antagna: 1 Reserver: 0 Urvalsgrupp: Folkhögskolestudier och fyra års arbetslivserfarenhet (AUBF) Poäng: *
VT2018 Antagna: 7 Reserver: 8 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium utan kompletteringsbetyg samt fyra års arbetslivserfarenhet (AUBI) Poäng: 16.40
VT2018 Antagna: 2 Reserver: 11 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium och komvux med kompletteringsbetyg samt fyra års arbetslivserfarenhet (AUBII) Poäng: 18.04
VT2018 Antagna: 10 Reserver: 8 Urvalsgrupp: Högskoleprov och fyra års arbetslivserfarenhet (AUHP) Poäng: 0.65
VT2018 Antagna: 0 Reserver: 4 Urvalsgrupp: Folkhögskolestudier (BF) Poäng: -
VT2018 Antagna: 21 Reserver: 282 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium utan kompletteringsbetyg (BI) Poäng: 19.45
VT2018 Antagna: 4 Reserver: 105 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium och komvux med kompletteringsbetyg (BII) Poäng: 18.75
VT2018 Antagna: 23 Reserver: 248 Urvalsgrupp: Högskoleprov (HP) Poäng: 1.10
HT2018 Antagna: 0 Reserver: 0 Urvalsgrupp: Folkhögskolestudier och fyra års arbetslivserfarenhet (AUBF) Poäng: -
HT2018 Antagna: 7 Reserver: 7 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium utan kompletteringsbetyg samt fyra års arbetslivserfarenhet (AUBI) Poäng: 18.23
HT2018 Antagna: 3 Reserver: 13 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium och komvux med kompletteringsbetyg samt fyra års arbetslivserfarenhet (AUBII) Poäng: 16.35
HT2018 Antagna: 9 Reserver: 10 Urvalsgrupp: Högskoleprov och fyra års arbetslivserfarenhet (AUHP) Poäng: 0.80
HT2018 Antagna: 0 Reserver: 2 Urvalsgrupp: Folkhögskolestudier (BF) Poäng: -
HT2018 Antagna: 20 Reserver: 292 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium utan kompletteringsbetyg (BI) Poäng: 20.10
HT2018 Antagna: 3 Reserver: 84 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium och komvux med kompletteringsbetyg (BII) Poäng: 19.76
HT2018 Antagna: 21 Reserver: 235 Urvalsgrupp: Högskoleprov (HP) Poäng: 1.15