Utbildning

Studieplan för Masterprogram i datavetenskap

Master Programme in Computer Science

Inriktning: Concurrency och parallellprogrammering (Concurrency and Parallel Programming)

Studieplan(er)

Inriktningen består av följande kurser. Övriga kurser väljs fritt från den allmänna inriktningen.

Termin 1

Vid få deltagare kan följande kurs ställas in eller ges med annan undervisningsform:
1DL570.

Period 1

Period 2

Termin 2

Vid få deltagare kan följande kurser ställas in eller ges med annan undervisningsform:
1DL600 och 1DL570.

Period 3

Period 4

Termin 3

Termin 4