Historia - Kultur - Filosofi

PROGRAM OCH ÄMNEN

Se våra utbildningar som finns inom området historia, kultur och filosofi!

Vår multikulturella värld gör det allt nödvändigare att förstå olika kulturer och hur de samspelar i vårt samhälle. Det är också viktigt att ha insikt i och förståelse för människors religion och livsåskådning. Genom att läsa kultur och humaniora vid Uppsala universitet får du verktyg för att analysera och lösa komplexa samhällsproblem.

Program och ämnen

Aktuell forskning

Historia

Genom att studera historia får du förståelse för hur människor och samhällen har förändrats över tid och du lär dig analysera dem med moderna vetenskapliga verktyg. Du får veta hur och varför historiker i olika tider har gett olika förklaringar till historisk förändring.

Kultur

Att läsa kultur innebär att studera mänskliga uttryck både historiskt och med perspektiv på samtiden. Du får redskap för att tolka och djupare förstå människan som kulturvarelse, hennes språk, traditioner och konstnärliga uttryck. Du får också viktig kunskap om relationen mellan olika kulturer.

Filosofi

Inom filosofi sysslar man med mycket grundläggande frågor om människan och om verklighetens och tänkandets beskaffenhet. De svar på dessa frågor som filosofer studerar tjänar ofta som mer eller mindre medvetna förutsättningar för uppfattningar och resonemang inom andra områden, till exempel inom vetenskap och politik.