Forskning vid Uppsala universitet

Forskning i fokus: Det nya coronaviruset

Bidragsfinansierade forskningsprojekt

Bidragsfinansierade forskningsprojekt vid Uppsala universitet finns samlade i den nationella databasen SweCRIS. Här kan du lista, sortera och söka information om forskningsområden, projektledare, finansiärer och projekttyper.

Sök efter projekt i SweCRIS

Utveckling och innovation

Blad som växer upp från marken.

Många nya idéer växer fram ur forskningen. Uppsala universitet främjar samverkan mellan forskning, näringsliv och samhälle och arbetar för ökat utbyte av kompetens och idéer med företag och organisationer.

UU Innovation är en stödenhet inom universitetet som både stöttar forskare och studenter med att testa idéer och att hitta samarbetspartners och hjälper näringsliv och samhälle med hur man kan samarbeta med universitetet.  

Hur UU innovation jobbar för aktiv samverkan mellan företag, organisationer och universitetets forskare kan du läsa om på UU innovations webbsida om samarbeten.


Några exempel på idéer och upptäckter som kommersialiserats med stöd av UU Innovation.