USER – Uppsala Smart Energy Research Group

Ett smart elnät blir aldrig smartare än dess användare!

USER - Uppsala Smart Energy Research group – är i hög grad tvärvetenskaplig, kombinerar tillämpade och teoretiska, samt kvalitativa och kvantitativa, angreppssätt och är involverad i omfattande samarbeten med näringslivet och andra lärosäten.

I ljuset av insikten att ett smart nät aldrig blir smartare än dess användare är USERs övergripande syfte att öka den allmänna kunskapen om elkonsumenters och prosumenters roll i förverkligandet av visionen om framtidens smarta elnät. Forskningen fokuserar främst på användarbeteende och sociotekniska perspektiv på efterfrågeflexibilitet, men även decentraliserad produktion, lagring och elbilar samt därmed relaterade produkter och tjänster.

Forskningsledare: 
Cajsa Bartusch

Cajsa Bartusch

Forskare vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
cajsa.bartusch[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3025

Peter Juslin

professor ssk kognitionspsykologi 03 vid Institutionen för psykologi, Avdelningen för Perceptions- och kognitionspsykologi

E-post:
Peter.Juslin[AT-tecken]psyk.uu.se
Telefon:
018-471 2503

Isak Öhrlund

Doktorand vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
isak.ohrlund[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7722

Fouad El Gohary

Doktorand vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
fouad.el.gohary[AT-tecken]angstrom.uu.se

Britt Stikvoort

doktorand vid Institutionen för psykologi, Avdelningen för Perceptions- och kognitionspsykologi

E-post:
britt.stikvoort[AT-tecken]psyk.uu.se
Telefon:
018-471 2224