Forskningsprojekt på uu.se

Några av universitetets många forskningsprojekt presenteras direkt här på uu.se:

Bidragsfinansierade forskningsprojekt 

Bidragsfinansierade forskningsprojekt vid Uppsala universitet finns samlade i den nationella databasen SweCRIS. Här kan du lista, sortera och söka information om forskningsområden, projektledare, finansiärer och projekttyper.

Sök efter projekt i SweCRIS