Forskningsprojekt

Bidragsfinansierade forskningsprojekt vid Uppsala universitet finns samlade i den nationella databasen SweCRIS. Här kan du lista, sortera och söka information om forskningsområden, projektledare, finansiärer och projekttyper.

Sök forskningsprojekt