Analyser av struktur och epigenom för att mekanistiskt studera kopplingen mellan tidig neuroutvecklingsstörning med sena beteend

Tidsperiod: 2009-01-01 till 2011-12-31

Projektledare: Lennart Dencker

Medarbetare: Claes Wadelius, Malin Andersson, Birger Scholz

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 2 550 000 SEK

Det är nu klarlagt att den neonatala hjärnutvecklingsfasen är känslig för exogen störning. Ett stort antal kemikalier, såväl läkemedel (tex. NMDA-antagonister, GABAA-agonister) som miljögifter (tex. PCB, PBDE), utan tydlig gemensam nämnare ger efter neonatal exponering i mus ger upphov till irreversibla beteendeförändringar hos vuxna djur. Känslighetsfasen finns där, men den mekanistiska bakgrunden till de bestående beteendeförändringarna saknas. Under senare år har betydelsen av epigenomik för upprätthållandet av stabila förändringar i genomet uppmärksammats. Tidiga förändringar i metyleringsmönster hos nyckelgener orsakade av miljö (sociala faktorer) och kemikalier ( tex. Folsyra) har i flera fall sammankopplats med bestående förändringar i beteendefenotyp. Syftet med vår studie är att för en beteendemässigt välstuderad neurotoxikant (PBDE-99) tydliggöra sambandet mellan förändringen i beteendefenotyp och förändringen i epigenom. Vår grupp har i kombinerade in vivo och in vitro studier för PBDE-99 exponering i neonatalhjärna identifierat ett antal nyckelproteiner som kommer användas som bas för dessa studier, däribland Gap43 och Statmin. Våra studier kommer att ge insikt i betydelsen av epigenomisk reglering för upprätthållandet av bestående beteende-effekter av neonatal PBDE-99 exponering.