Ett symposium om "Återhämtning och restorative miljöer," den 29:e Internationella Psykologikongressen, Berlin, Tyskland, 20-25 j

Tidsperiod: 2008-01-01 till 2008-12-31

Projektledare: Terry Hartig

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 20 250 SEK

Detta projekt inkluderar ett symposium med inbjudna deltagare över temat "Restoration and Restorative Environments”, planerat att äga rum under den kommande 29:e Internationella Psykologikongressen i Berlin. Symposiet riktar uppmärksamheten mot ett framväxande perspektiv på förhållandet mellan miljö och hälsa. Detta perspektiv betonar de möjligheter som miljöer erbjuder för psykologiska återhämtningsprocesser, såsom exempelvis reduktion av stress. På en praktisk nivå kan återhämtningsperspektivet vägleda olika ansträngningar att säkra och förbättra tillträde till miljöer som kan främja återhämtning, exempelvis genom att bevara och planera urbana grönytor. Genom att rikta den bredare vetenskapliga psykologiska världens uppmärksamhet mot återhämtningsfrämjande miljöer kommer symposiet att skapa ytterligare möjligheter att förbättra och förfina det teoretiska och empiriska arbetet på området. Detta kommer i slutänden att bidra till mer välgrundade politiska ingripanden och mer välavvägda miljöåtgärder.