PAP-CDAC celldetektering, analys och klassificering

Tidsperiod: 2009-09-15 till 2012-10-30

Projektledare: Ewert Bengtsson

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 750 000 SEK

PAP-CDAC celldetektering, analys och klassificering