Ansökan om ett resebidrag eftersom jag blivit inbjuden som inledande talare (keynote speaker) till Bihars 2a vetenskapliga konfe

Tidsperiod: 2008-11-01 till 2008-12-31

Projektledare: Katrin Lundstedt-Enkel

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 32 000 SEK

Jag är inbjuden som talare (keynote) till en konferens i Indien. Den hålls i staden Patna i delstaten Bihar. Bihar är en av Indiens fattigaste delstater med stor aktivitet runt byggandet av ett nytt Universitet. En sammanslutning av vetenskapsmän och kvinnor kallar sig "Bihar Brains" har bildats för att bringa samman forskare från hela världen och det är "Bihar Brains Development Society" som anordnar konferensen. I samband med konferensen har jag också blivit inbjuden till Banaras Hindu University för att tala om min forskning och för att öppna upp möjligheter till sammarbeten.