4D tomografi i vulkaniska områden

Tidsperiod: 2008-12-01 till 2011-12-31

Projektledare: Ari Tryggvason

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 924 000 SEK

4D tomografi i vulkaniska områden