Miljö för medföljande cancerdiagnostik

Tidsperiod: 2009-09-01 till 2015-05-31

Projektledare: Mats Nilsson

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 25 000 000 SEK

Miljö för medföljande cancerdiagnostik