Ett fjärde symposium om "Hållbarhets psykologi", 11-12 november 2009 i Göteborg

Tidsperiod: 2009-01-01 till 2009-12-31

Projektledare: Terry Hartig

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 29 000 SEK

Ett fjärde symposium om Hållbarhets psykologi kommer att äga rum 11-12 november 2009 i Göteborg, anordnade av Områdesgruppen i miljopsykologi. I Sverige är Områdesgruppen för miljöpsykologi den viktigaste träffpunkten för forskare och praktiker som arbetar med psykologiska aspekter av relationer mellan människor och miljöer. Områdesgruppen har samlats varje år sedan 1985 med syftet att hjälpa akademiska psykologer och företrädare för tillämpande professioner att hålla sig à jour med utvecklingen av teorier och metoder inom psykologiämnet. Områdesgruppen har sedan några år arbetet för att förstärka och tydliggöra sambandet mellan medlemmarnas aktiviteter och de bredare ansträngningarna att åstadkomma ett hållbart samhälle. Detta fyller tre syften: (1) att hjälpa medlemmarna formulera forskningens praktiska betydelse; (2) att underlätta för medlemmarna att finna samarbetspartners i det omgivande samhället; (3) att uppmuntra en mer nyttoinriktad identitet inom gruppen. Två internationellt känd forskare har inbjudits att medverka i årets områdesgruppmöte för att stimulera gruppens diskussioner av forskningens roll i bredare hållbarhetssatsningar. Projektet skall främst möjliggöra dessa inbjudna experters deltagande.