Ansökan om Resebidrag: Nya Insikter i förordning av Lexa i cyanobakterien Synechocystis sp PCC 6803

Tidsperiod: 2011-08-22 till 2011-12-31

Projektledare: Paulo Oliveira

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 8 000 SEK

Det finns ett brådskande behov av att utveckla hållbara lösningar för att omvandla solenergi till energibärare som används i samhället. Förutom nuvarande och framtida solceller som producerar el finns det flera alternativ för att generera solenergi bränslen. Bland dem hittar vi den biologiska metoden, vilket är en tilltalande och mest lovande alternativ. Vid Institutionen för fotokemi och molekylärvetenskap, Uppsala universitet, i den grupp av mikrobiell kemi strävar vi till att utforma och verkstadsindustri fotosyntetiska mikrobiella system för generering av förnybar solenergi bränslen, med fokus på cyanobakterier. Cyanobakterier är prokaryota mikroorganismer, encelliga att fintrådiga, med samma typ av fotosyntes som högre växter. De förekommer i mycket varierande och extrema miljöer med stora variationer i t.ex. temperatur, salthalt, pH och vattentillgång. Förmågan av cyanobakterier att använda solenergi och koldioxid som energi och kol källor, respektive, tillsammans med sina snabbare tillväxt (jämfört med anläggningar) och den relativa lätthet med vilken de kan vara genetiskt modifierade (jämfört med alger), få dem att stå ut från alla andra organismer som används i biotekniska tillämpningar. I gruppen Mikrobiell kemi har vi tagit fram en solid plattform för att skapa effektiva fotosyntetiska fabriker mikrobiell cell för framtida storskalig produktion av solenergi bränslen.