Eurostarsprojekt INSIGHT E! 6548 Uppsala universitet

Tidsperiod: 2011-07-01 till 2014-06-30

Projektledare: Tobias Sjöblom

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 1 476 255 SEK

Syfte och mål: Genom att kombinera våra expertiser inom cancergenomik och patenterad teknik för att genmodifiera humana celler kommer vi att skapa nya prediktiva sjukdomsmodeller av genetiska varianter. Dessa kan användas för forskning kring sjukdomsmekanismer, samt för utveckling av nya riktade cancerbehandlingar. Förväntade effekter och resultat: De nya cellmodellerna kommer att användas inom läkemedelsindustrin för analys av huruvida varianterna påverkar känslighet för olika cancerläkemedel eller kemiska substanser. Upplägg och genomförande: Vi kommer att bestämma prevalensen av tre icke-kodande varianter bland patienter med cancer. Därefter kommer vi att skapa genetiska cellmodeller där dessa varianter förs in i cancerceller. Cellmodellerna används sedan för läkemedelsutveckling inom läkemedelsföretag.