Tryckbidrag projekt Så byggdes effektivitet i svensk industri

Tidsperiod: 2011-11-01 till 2012-11-30

Projektledare: Jan Ottosson

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 175 000 SEK

Syfte och mål: Tack vare Vinnovas tryckbidrag kunde boken tryckas på SNS Förlag och därigenom få en stor spridning. Förväntade effekter och resultat: Tack vare Vinnovas tryckbidrag kunde boken tryckas på SNS Förlag och därigenom få en stor spridning. Upplägg och genomförande: Tryckbidraget möjliggjorde att projektets resultat kunde spridas.